Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 54
GENELGELER  › 2015 MALİ YILI GENELGELERİ
2015 MALİ YILI GENELGELERİ

2015 Yılı Ödenek Dağılım ve Bütçe Uygulaması Hakkında

Ayrıntılı Finansman Programı Hakkında.pdf

Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve Mutemetlerin bildirilmesi hakkında.pdf