Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 72
BİRİMLERİMİZ  › İç Kontrol Birimi  › GÖREVLERİ
GÖREVLERİ
·Ekonomik sınıflandırmanın belirlenen düzeyindeki tüm ödeme emirlerinin kontrolü,
·İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları,
·Ön mali kontrol faaliyetleri,
·İdareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması,
·İdarenin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme  tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için 250.000 Yeni Türk Lirası, yapım işleri için 500.000 Yeni Türk Lirasını aşanların kontrolü,
·Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü,
·Seyahat kartı verilecek personel listelerinin kontrolü,
·Geçici işçi sayıları ve dağılımlarının kontrolü,
·Zam ve tazminat cetvellerinin kontrolü
·Sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrolü
·Üst yöneticinin onayıyla belirlenen karar ve işlemlerin kontrolü
·İç kontrol güvence beyanlarının faaliyet raporlarına eklenmesinin sağlanması