Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 93
BİRİMLERİMİZ  › Taşınır ve Taşınmaz Mallar Yönetim  › GÖREVLERİ
GÖREVLERİ

1-     Harcama birimlerince gönderilen Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvel, ve Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamak,

2-     Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya göndermek,

3-     Üniversitemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır işleyişinin düzenlemesine yardımcı olmak ve taşınır işleyişinde koordinasyonu sağlamak,

4-     Birimlerin taşınır işlemleri ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

5-     Hurdaya ayırma, bağış, devir ve hibe vb. harcama birimleri arası ve kurumlar arası taşınır hareketlerini takip etmek,

6-     Kasıt, kusur, ihmal vb. nedenlerle zarar gören taşınırların tanzimini takip etmek,

7-     Taşınır muhasebe kayıtlarının tutulmasında muhasebe birimine yardımcı olmak,

8-     İlişiği kesilecek personelinin tasarrufunda bulunan taşınırları, teslim etmesini sağlamak,

9-     Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilerinin mevzuatla ilgili bilgilendirilmelerine yardımcı olmak,

10- Daire Başkanlığının taşınır işlemleri yerini yürütmek,

11- Taşınırlarla ilgili Daire Başkanlığı ve Kurum adına resmi yazışmaları yapmak,