Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 7
MEVZUAT
MEVZUAT

 

 

  Belgeler   

5018 Sunum

  İlgili Sayfalar  

Yüksek Öğrenim Mevzuatı
Bütçe Mevzuatı
İhale Mevzuatı
Personel Mevzuatı
Harcırah Mevzuatı
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
Maliye Bakanlığı Tebliğler / Genelgeler (2008)
KAMU MALİ YÖN. ve KONT. K.
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınmaz Mal Yönetmeliği
Taşıt kanunu