Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 67
YÖNERGELER
YÖNERGELER
...
 

  Belgeler   

Bütçe ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönerge