19
Nis 2019
İTÜ Nakit Akış Tablosu 2018

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313 ve 327'nci maddesi gereğince hazırlanan İTÜ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu yayınlanmıştır.

İTÜ Nakit Akış Tablosu 2018