Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 66
HAKKIMIZDA
  Görevlerimiz
  Misyonumuz (Özgörevimiz)
  Vizyonumuz (Özgörüşümüz)

BİRİMLERİMİZ
  İç Kontrol Birimi
    GÖREVLERİ
    PERSONEL
  Bütçe ve Performans Programı Birimi
    GÖREVLERİ
    PERSONEL
  Stratejik Planlama Birimi
    Görevleri
    Personel
  Muhasebe ve Raporlama Birimi
    GÖREVLERİ
    PERSONEL
  Taşınır ve Taşınmaz Mallar Yönetim
    GÖREVLERİ
    Taşınır Mal Yönetmeliği
    Taşınmaz Mal Yönetmeliği
    2007 Taşınır Fiili Envanteri

MEVZUAT
  Yüksek Öğrenim Mevzuatı
  Bütçe Mevzuatı
  İhale Mevzuatı
    Devlet İhale Kanunu
    Kamu İhale Kanunu
  Personel Mevzuatı
  Harcırah Mevzuatı
  Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
  Maliye Bakanlığı Tebliğler / Genelgeler (2008)
    2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)
    2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)
    2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)
    2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5)
    2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:2)
  KAMU MALİ YÖN. ve KONT. K.
  Taşınmaz Mal Yönetmeliği
  Taşınır Mal Yönetmeliği
  Taşıt kanunu

MALİ İSTATİSTİKLER
  Kadro İstatistikleri
  Öğrenci İstatistikleri
  Taşınmaz Mal İstatistikleri
  Bütçe Uygulama Sonuçları
    İTÜ 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
    İTÜ 2007 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
    İTÜ 2008 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
    İTÜ 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
  2007 Taşınır Fiili Envanteri
  Performans Programı

Yayınlar ve Raporlar
  I. ve II. Stratejik Plan
  İdare Faaliyet Raporu
  Mali Durum ve Beklentiler
  Öz Değerlendirme Raporu
  Yatırım Prog. İzleme ve Değ.
  Birim Faaliyet Raporu
  Performans Programı
  İç Kontrol Eylem Planı

GENELGELER
  2006 MALİ YILI GENELGELERİ
  2007 MALİ YILI GENELGELERİ
  2008 MALİ YILI GENELGELERİ
  2009 MALİ YILI GENELGELERİ
  2010 MALİ YILI GENELGELERİ
  2013 MALİ YILI GENELGELERİ
  2014 Mali Yılı Genelgeleri
  2015 MALİ YILI GENELGELERİ

YÖNERGELER

BAĞLANTILAR

DUYURULAR

FAYDALI BİLGİLER
  ÖDEME SÜRECİ
  Matbu Formlar

İLETİŞİM
  Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
  İç Kontrol
  Bütçe ve Performans Programı Birimi
  Stratejik Planlama Birimi
  Taşınır ve Taşınmaz Mallar Yönetim Birimi
  Daire Başkanlığı