İç Kontrol Birimi

Görevleri 

 • Ekonomik sınıflandırmanın belirlenen düzeyindeki tüm ödeme emirlerinin kontrolü,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları,
 • Ön mali kontrol faaliyetleri,
 • İdareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması,
 • İdarenin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme  tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için 1.000.000 Türk Lirası, yapım işleri için 1.500.000 Yeni Türk Lirasını aşanların kontrolü,
 • Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü,
 • Seyahat kartı verilecek personel listelerinin kontrolü,
 • Geçici işçi sayıları ve dağılımlarının kontrolü,
 • Zam ve tazminat cetvellerinin kontrolü
 • Sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrolü
 • Üst yöneticinin onayıyla belirlenen karar ve işlemlerin kontrolü
 • İç kontrol güvence beyanlarının faaliyet raporlarına eklenmesinin sağlanması

İletişim :

Ünvanı Telefon Faks

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 4 üncü maddesine göre İç Kontrolün Amaçlarını Yerine Getirmek

0(212)2856457

0(212)2853003