Stratejik Planlama Birimi

Görevleri:

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
  •  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
  •  İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  •  İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
  •  Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  •  İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. 
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
  •  İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 


İletişim :

İş Tanımı Telefon Faks

Şube Müdürü (0212) 285 6816 (0212) 285 3003