03
Oca 2018
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi Gerçekleştirildi

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 02.12.2018 tarihi itibariyle üniversitemizde yeni sisteme geçiş yapılmıştır.

E-Belgeye Dayalı Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin devreye alınması elektronik imzanın ve güncel teknolojinin kullanıldığı, yenilikçi ve gelişime açık süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının temelini oluşturacaktır.

Bu kapsamda harcama birimlerimizin Gerçekleştirme Görevlileri ve diğer ilgili personelin katılımı ile 03.01.2018 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

20180103_101322
20180103_101339
20180103_101356
20180103_101406
20180103_101415