Personel İletişim Bilgileri

Daire Başkanı İlhami Bulat
Muhasebe Yetkilisi  Telefon: (212) 285 39 72

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Şube Müdürü  Beser GENÇ
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı  Telefon: (212) 285 39 57
Mali Hizmetler Uzmanı   Sultan GÜRBÜZLER
Vergi ve SGK İşlemleri
 Telefon: (212) 285 39 57
Taşınır Konsolide Görevlisi    Çiğdem ŞENTÜRK
Taşınır ve Taşınmaz Malların İşlemleri
 Telefon: (212) 285 32 24
Mali Hizmetler Uzman Yrd.  Rabia HANOĞLU  ALATAŞ
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile İlgili İş ve İşlemleri
 Telefon: (212) 285 71 58
Mali Hizmetler Uzman Yrd.  Zeynep AYDIN
İdari ve Akademik Personelinin Maaş  ve Ek Ders Ücretleri,İşci Ücretler,Personel Ücretleri Ödemesi
 Telefon: (212) 285 39 56
Mali Hizmetler Uzman Yrd.   Hakan KILIÇARSLAN
İcra Kesintileri,Kefalet Aidatları,Sendika Aidatları,Avukat Vekalet Ücretlerinin,Depozitoların ve Öğrenci Katkı Kredi İadeleri    Vergi ve SGK İşlemleri 
 Telefon: (212) 285 39 57
Bilgisayar İşletmeni   Harun ERDAL
Banka Ekstreleri
 Telefon: (212) 285 39 61
Bilgisayar İşletmeni Hacer ÖZDEMİR
Kişi Borçları  Telefon: (212) 285 68 18
Bilgisayar İşletmeni   Orhan Şevki YİĞİTBAŞ
Kira İşlemleri
 Telefon: (212) 285 68 18
Bilgisayar İşletmeni  Hatice BİLECİK
Kişi Borçları
 Telefon: (212) 285 68 18
Bilgisayar İşletmeni   Eyüp TUFAN
Vezne İşlemleri
 Telefon: (212) 285 63 18
Bilgisayar İşletmeni  Murat ERDOĞAN
İdari ve Akademik Personelinin Maaş ve Ek Ders Ücretleri,İşci Ücretleri,Personel Ücretleri Ödemesi  Telefon: (212) 285 39 56
Bilgisayar İşletmeni  Hakan DALMIZRAK
SAN-TEZ,İSTKA,TAGEM,UDAP Projeleri ile İlgili İş ve İşlemler
 Telefon: (212) 285 70 25
Bilgisayar İşletmeni  Emrah ÖZDEMİR
TÜBİTAK Projeleri ile İlgili İş ve İşlemler  Telefon: (212) 285 72 52
Bilgisayar İşletmeni  Esin ERDOĞAN
TÜBİTAK Projeleri ile İlgili İş ve İşlemler
 Telefon: (212) 285 72 52
Bilgisayar İşletmeni  Alper ARİŞ
Avrupa Birliği Projelerinin Ödeme ve Diğer Tüm İşlemleri  Telefon: (212) 285 70 25

İç Kontrol Birimi

Şube Müdürü  Fatma SAMSON
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 4 üncü maddesine göre İç Kontrolün Amaçlarını   Yerine Getirmek
 Telefon: (212) 285 70 25
Mali Hizmetler Uzmanı  Nazlı ALTINIŞIK
Üniversitemizin Birimlerinin Özel Bütçe Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri ile ilgili İş ve işlemler
 Telefon: (212) 285 64 57
Mali Hizmetler Uzmanı  Uğur BODUR
Üniversitemizin Birimlerinin Özel Bütçe Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri ile ilgili İş ve İşlemler
 Telefon: (212) 285 64 57

Stratejik  Planlama Birimi

Şube Müdürü   Nalan KUM
Stratejik Planlama
 Telefon: (212) 285 68 16

Bütçe Performans Programı Birimi

Bilgisayar İşletmeni   Ali HÜRRİYET
Bütçe İşlemleri
 Telefon: (212) 285 39 61