imkanlar


İŞ AKİŞ SÜREÇLERİ 
 

  • Stratejik Planlama Birimi
  • Bütçe ve Performans  Programı  Birimi
  • Muhasebe ve Raporlama Birimi
  • İç Kontrol Birimi